Beschikbare cursussen

Dit blok gaat over epistemologisch scepticisme, twijfel aan de mogelijkheid om kennis te krijgen van onder meer de buitenwereld. Het gaat hierbij niet om het bestaan van de buitenwereld, maar om de vraag of we er iets van te weten kunnen komen. Ook komt het conceptueel scepticisme aan bod. Tijdens dit deel van het blok gaan we ons afvragen wat we eigenlijk zeker weten over andere geesten en of we dergelijke geesten wel echt kunnen begrijpen.

We gaan ons meteen bezig houden met het examenthema, scepticisme. We beginnen met een algemene inleiding in de verschillende soorten scepticisme die er zijn. Daarna gaan we ons verder verdiepen in het metafysisch scepticisme.

We gaan in dit blok verder met de vraag waar het zelf is. Ook komen er twee nieuwe vragen aan bod. De eerste vraag is hoe je jezelf kent en de tweede vraag is hoe je jezelf bent.

We beginnen dit blok met een paar lessen over de vraag wat zekere kennis is, en hoe we deze kunnen krijgen. Daarna gaan we verder met het eindexamenthema: het zelf. Daarbij stellen we eerst de vragen hoe je jezelf blijft en waar jezelf is. We passen de stof toe op een lastige kwestie: euthanasie bij mensen met dementie.
Deze cursus gaat over allerlei filosofische vragen rondom wetenschap. Aan bod komen: het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet wetenschappelijke kennis, verschillende manieren om wetenschappelijke kennis te vergaren, de verhoudingen tussen verschillende wetenschappen en de (maatschappelijke) waarde van wetenschappelijke kennis. Door het volgen van deze cursus zou je in staat moeten zijn om je kritischer te verhouden tot de grote rol die de verschillende wetenschappen in onze samenleving spelen.

Kennisleer gaat over de vragen rondom kennis, zoals wat kennis is, of we kennis kunnen verkrijgen en op welke wijze dit kan. Hierbij kijken we onder meer naar: het bestaan van universalia, zoals paardheid en taartheid, het bestaan van een werkelijkheid onafhankelijk van kennende subjecten, of de zintuigen of het verstand de beste bron van onze overtuigingen is en wat wij direct waarnemen, iets in onze geest of erbuiten.

In deze cursus gaat het om de belangrijkste opvattingen over vrije wil.

In dit blok gaat het om twee zaken. We gaan verder met het maken van redeneerschema's zodat we onze redeneringen in een schema echt af kunnen maken. Ten tweede gaat het in dit blok om filosofische vragen over de mens, over de wijsgerige antropologie dus. We willen dan weten hoe lichamelijkheid en biologie ons leven beëinvloeden, hoe wij weten of andere mensen en een geest hebben en of wij vrije wezens zijn.

In dit blok gaat het om twee zaken. Allereerst beginnen we door het maken van redeneerschema's met het verbeteren van één van onze belangrijkste filosofische vermogens: het vermogen om goed te redeneren.Ten tweede gaat het in dit blok om filosofische vragen over de mens, over de wijsgerige antropologie dus. We willen dan weten of de menselijke geest los van een lichaam kan bestaan, wat de rol van emoties in ons leven moet zijn en hoe je dezelde persoon kunt blijven.

In deze cursus gaat het om diverse vragen omtrent democratie. Kunnen gewone mensen eigenlijk wel hun leiders kiezen of hebben zij daarvoor de capaciteiten niet. Als die leiders eenmaal gekozen zijn worden de mensen dan beter van democratie of juist slechter? Is het niet veel te lastig om beleid te maken in een democratie met alle verschillende opvattingen in hedendaagse democratische samenlevingen?