alle cursussen voor vwo 5

Voor het maken van een goed profielwerkstuk (PWS) bij filosofie moet je in staat zijn om relatief zelfstandig onderzoek te verrichten naar een filosofisch thema. Tijdens dit blok bereiden we het schrijven van een PWS bij filosofie voor. We doen dit door aandacht te besteden aan de algemene vaardigheden die je nodig hebt om een PWS te schrijven, maar ook aan specifieke filosofische onderzoeksvaardigheden. Het eindresultaat is een onderzoeksvoorstel voor een PWS bij filosofie.

In dit blok gaat het om twee soorten vrije wil, vrije wil als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid en vrije wil als bewuste aansturing. Vrije wil als morele heeft alles te maken met het dagelijkse leven waarin we mensen verantwoordelijk houden voor hun (goede en slechte) daden. Hiervoor lijkt enige vrijheid nodig, maar hebben mensen deze wel? Vrije wil als bewuste aansturing gaat om de verhouding tussen lichaam en geest en herhaalt daarmee enige belangrijke punten uit het eerdere blok over wijsgerige antropologie.

Deze cursus gaat over allerlei filosofische vragen rondom wetenschap. Aan bod komen: het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet wetenschappelijke kennis, verschillende manieren om wetenschappelijke kennis te vergaren, de verhoudingen tussen verschillende wetenschappen en de (maatschappelijke) waarde van wetenschappelijke kennis. Door het volgen van deze cursus zou je in staat moeten zijn om je kritischer te verhouden tot de grote rol die de verschillende wetenschappen in onze samenleving spelen.

Kennisleer gaat over de vragen rondom kennis, zoals wat kennis is, of we kennis kunnen verkrijgen en op welke wijze dit kan. Hierbij kijken we onder meer naar: het bestaan van universalia, zoals paardheid en taartheid, het bestaan van een werkelijkheid onafhankelijk van kennende subjecten, of de zintuigen of het verstand de beste bron van onze overtuigingen is en wat wij direct waarnemen, iets in onze geest of erbuiten.