Tijdens dit laatste blok van het examenjaar richten we ons op activistisch scepticisme. Activistisch scepticisme draait om verzet tegen pseudowetenschappelijke manieren van denken. Vandaar dat er veel aandacht is voor de vraag wat wetenschap eigenlijk is en hoe belangrijk wetenschap zou moeten zijn.

Dit blok gaat over epistemologisch scepticisme, twijfel aan de mogelijkheid om kennis te krijgen van onder meer de buitenwereld. Het gaat hierbij niet om het bestaan van de buitenwereld, maar om de vraag of we er iets van te weten kunnen komen. Ook komt het conceptueel scepticisme aan bod. Tijdens dit deel van het blok gaan we ons afvragen wat we eigenlijk zeker weten over andere geesten en of we dergelijke geesten wel echt kunnen begrijpen.

We gaan ons meteen bezig houden met het examenthema, scepticisme. We beginnen met een algemene inleiding in de verschillende soorten scepticisme die er zijn. Daarna gaan we ons verder verdiepen in het metafysisch scepticisme.