Alle cursussen voor Masterclass 3 van het Bataafs Lyceum

In deze cursus gaat het erom duidelijk te krijgen wat wetenschap is en wat niet. Dit doet ertoe omdat we in onze samenleving veel overlaten aan wetenschap. Bedenk maar eens hoeveel discussies ophouden op het moment dat iemand beweert dat iets wetenschappelijk bewezen is. Tegelijkertijd zijn er ook groepen mensen die juist weinig geloven van wat de wetenschap ontdekt, denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die zich tegen vaccinatie verzetten. Ook over deze groep laten we ons filosofische licht schijnen.

In deze cursus gaat het om diverse vragen omtrent democratie. Kunnen gewone mensen eigenlijk wel hun leiders kiezen of hebben zij daarvoor de capaciteiten niet. Als die leiders eenmaal gekozen zijn worden de mensen dan beter van democratie of juist slechter? Is het niet veel te lastig om beleid te maken in een democratie met alle verschillende opvattingen in hedendaagse democratische samenlevingen?